MySQL i dodanie nowego super użytkownika

Jak wiadomo bezpieczniej jest pracować na innym użytkoniku niż „root”. W MySQL jest również taka opcja.

Możemy zrobić użytkownika który posiada wszystkie uprawnienia, ale nie nazywa się „root” dzięki czemu jest on bezpieczniejszy.

Logujemy się na root za pomocą terminala:
mysql -u root -p
Lub jeśli nie znamy hasła:
sudo mysql -u root

Następnie wykonujemy komendy:
CREATE USER 'uzytkownik'@'localhost' IDENTIFIED with mysql_native_password BY 'haslo-uzytkownika';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'uzytkownik'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;

Gdzie w powyższych to:
1. utworzenie użytkownika
2. nadanie mu wszystkich uprawnień (można to samo wykonać już do istniejącego użytkownika)
3. przeładowanie uprawnień

I gotowe, można się zalogować na nowego użytkownika lub wylogować i zalogować na istniejącego i powinniśmy mieć wszystkie uprawnienia.

Aktualizacja 29.10.2019
Czasami po instalacji na nowo, a raczej teraz już aktualnie po instlacji na nowo pojawi się komunikat brzmiący:
mysqli_real_connect(): The server requested autentication method unknow to the client [caching_sha2_password]
mysqli_real_connect(): (HY000/2054): The server requested method unknown to the client

W takiej sytuacji możemy wydać polecenie następujące:
alter user 'username'@'localhost' identified with mysql_native_password by 'password';
I możemy się poprawnie zalogować.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę dokończyć równanie: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.